Programa del curs

Sessió de Introducció

Temes del programa

 1. Arthur Schopenhauer
  1. Introducció
  2. El món com a voluntat i representació
  3. Parerga und Paralipomena
  4. En l’horitzó de alliberament
 2. Positivisme i utilitarisme
  1. El positivisme
  2. A. Comte
  3. J. S. Mill
 3. Søren Kierkegaard
  1. Dades biogràfiques; consideracions de principi
  2. Els estadis en el camí de la vida
  3. Anàlisi de la subjectivitat
  4. Interpretacions de la filosofia de Kierkegaard
 4. Karl Marx
  1. Dades biogràfiques i consideracions de principi
  2. La gènesi del pensament de Marx
  3. La Crítica de la economia política
  4. Lectures de Marx
 5. Friedrich Nietzsche
  1. El nihilisme
  2. La crítica a la cultura occidental
  3. La raó, el coneixement i la veritat
  4. El subjecte: una unitat o una pluralitat
 6. Altres filosofies del segle XIX
  1. Lebensphilosophie: Wilhelm Dilthey
  2. La hermenèutica
  3. Pragmatisme
  4. William James