Bibliografia

El material de treball en el curs està compost per:

Textos dels autors

La referència completa dels textos o fragments de textos que es treballaran en el curs es pot consultar en Textos.

Bibliografia específica per temes

Bibliografia específica de cada tema del programa es pot trobar les diverses entrades titulades Llegir, en les que hi ha l’edició original de referència per a cada un dels autors, la versió en llengües hispàniques si n’hi ha, i una selecció d’estudis, d’un nivell de grau, sobre l’obra de l’autor.

Bibliografia general del curs

Són les obres de consulta sobre el període en general, quasi totes elles disponibles en la Biblioteca de la UIB [hi trobareu l’enllaç actiu si és així].

Es podrà comprovar la varietat de significats que es dona a l’expressió “filosofia contemporània”, observant la diversitat que es mostra en l’índex de les obres aquí seleccionades. La qual cosa, explica, l’absència en la llista, d’una obra com:

ja que comença amb el segle XX, que és l’objecte d’altres cursos.